God jagt i generationer

God jagt i generationer

Med Danmarks Jægerforbunds vision God jagt i generationer sætter vi kursen mod fremtiden. En fremtid, hvor vi som jægere står sammen og kæmper for vores fælles interesse: naturen, dyrelivet og jagten.

Vi vil gerne invitere hele organisationen med på den fremtidige færd, der startede på repræsentantskabsmødet, hvor vi vedtog den nye vision, en politisk retning og den nye strategi for DJ.

Uanset om du er medlem, repræsenterer en jagtforening, et jægerråd, en kredsbestyrelse, et udvalg eller er ansat, vil du her på denne hjemmeside finde de gode historier om, hvordan vi sammen udfylder den nye strategi. 

Siden opdateres løbende, og har du en god historie, du synes fortjener omtale, så send et tip på webmaster@jaegerne.dk.

Hovedbestyrelsen
Januar 2022

Vision

Med visionen God jagt i generationer arbejder vi for, at nutidige og kommende generationer kan gå på jagt. Og vi arbejder for, at jægerne udvikler deres jagthåndværk gennem uddannelse, livslang læring og aktive fællesskaber.

Visionen udtrykker, at vi ser ind i en fremtid, hvor:

 • Jægerne aktivt bidrager til øget biodiversitet og flere naturområder.
 • Jagt er accepteret som en del af naturforvaltningen og som en rekreativ aktivitet.
 • Jagten i Danmark er bæredygtig.
 • Jægerne tager ansvar for jægerfællesskabet og udbreder kendskabet til god jagt.
 • Vi samarbejder bredt for at fremme jagtens sag.

Den politiske retning

Den politiske retning beskriver, hvordan vi politisk arbejder frem mod visionen.

DJ er en kompleks organisation, der arbejder i en række politiske sammenhænge. Den politiske retning skal bevare en vis handlefrihed i DJ’s politiske arbejde. Derfor er den formuleret i nogle principper og ikke i konkrete handlinger.

 

 

1

DJ er på naturens og vildtets side

2

Et sundt dyreliv er jagtens grundlag

3

DJ’s jægere har en god jagtetik og er kompetente jægere

Strategiske mål

De strategiske mål sikrer udvikling i to retninger: At bevare og udvikle mulighederne for at gå på bæredygtig jagt i Danmark og styrke jægernes indflydelse gennem en stærk medlemsorganisation.

Begge retninger konkretiseres i målbare strategiske mål.

Vi bevarer og udvikler mulighederne for at gå på bæredygtig jagt i Danmark

 • Vi bidrager til en rigere natur med stor artsdiversitet på alle landarealer samt det maritime område
  Mål:
  Der er en positiv udvikling i nøglearter.
 • Vi arbejder for at udvide jagttiderne.
  Mål:
  At opnå bestande, hvor bæredygtig jagt er mulig.

 

Vi styrker jægernes indflydelse gennem en velfungerende medlemsorganisation

 • En stigende repræsentativ andel af jægerne er tilfredse medlemmer af DJ.
  Mål:
  Medlemstilfredsheden fastholdes.
  Andel af årets jagttegnsaspiranter, der bliver medlem af DJ øges.
  Antallet af medlemskaber blandt erfarne jægere øges.
 • Et stigende antal medlemmer engageres i relevante interessefællesskaber.
  Mål:
  Der etableres nye, interessebaserede netværk hvert år.
  Tilfredsheden blandt frivillige stiger fra år til år.

Implementeringen af den nye strategi er igang

Se mere om processen omkring at skabe fælles forståelse på tværs af landet

 

Hvordan arbejder I med den nye strategi?

Del gerne jeres overvejelser med resten af jægerforbundet. 

Klik her og læs mere